TENTO
Nízkoenergetický dom
za cenu

65 000 EUR

Čo je dôležité pri realizácii základov?

Dobré základy sú základom každého domu

  • Každá stavba rodinného domu vyžaduje posúdenie kvality podložia a hlavne jeho únosnosť. Celá váha rodinného domu sa prenáša na zeminu nedotknutú výkopmi (pôvodná zemina pod výkopmi a základmi, ktorá sa nijako neupravovala). Základovú škáru pred betonážou dostatočne zhutníme aby nedošlo k sadaniu, posunu a praskaniu domu.
  • Pod základy domu a pod základovú dosku navozíme štrk. Štrk oddelí terén od základovej dosky, aby dážďová a spodná voda cez štrk neomáčala základovú dosku. Pred navozením a zhutnením štrkového násypu na hrúbku min. 15 - 20 cm uložíme kanalizačné a vodovodné rozvody. Správny spád kanalizačného potrubia skontrolujeme meraním nivelačným prístrojom. Až potom kanalizačné potrubie obsypeme pieskom.
  • Pred betonážou skontrolujeme umiestnenia prestupov prípojok kanalizácie, vody a elektriny cez základovú dosku. Ich nesprávna výšková poloha, ale i nesprávne umiestnenie by mohlo spôsobiť problémy v napojení vnútorných rozvodov.
  • Rovná a hladká základová doska bez výškových rozdielov v rohoch stavby je predpokladom presného a správneho založenia prvého radu obvodových stien! Hladký povrch zabezpečí dokonalé prevedenie vodorovnej hydroizolácie. Je dobré používať hydroizoláciu určenú zároveň k protiradónovej ochrane domu.
  • Základy rodinného domu zatepľujeme už od dna výkopu po celom obvode stavby. Zateplíme tak, aby vám izolácia súvislo prekrýva styk základovej dosky so stenou. Pre pasívne domy je to nevyhnutné. Veľa stavebníkov si zateplenie základových pásov mýli so zateplením sokla. Keď je v zime vonku -15°C, tak pol metra pod zemou určite nebude plusová teplota. Teplo akumulované v stene tak uniká do zeme.

Na čo ešte nesmiem zabudnúť pri realizácii základov? Zavolajte nám a my vám poradíme.

stavba rodinneho domu

 

Ako to robia iní 

Detail 1 - nesprávne riešenie ale bohužiaľ najčastejšie prevedenie detailu sokla nezateplených stien. V detaile vzniká výrazný tepelný most.

 zaklady domu

Detail 2 - toto chybné riešenie zateplených stien nespĺňa ani normové požiadavky. Nezateplením pod terénom vzniká veľký tepelný most, ktorý prináša problémy - vysoké tepelné straty, studené steny, plieseň kútov, vysokú vlhkosť v stene. Teplota steny v kúte pri podlahe je 12,8°C.

zaklady domu

Takto to robíme my


Detail 3 - správnym zateplením základov dosiahneme najlepšie hodnoty vnútornej povrchovej teploty. Týmto spôsobom zateplenia, keď izolácia fasády nadväzuje na izoláciu základov ochránime váš dom pred výkyvmi vonkajších teplôt, ako aj pred únikom tepla. Dokonalou tepelnou izoláciou je celá stavba vrátane základov zabezpečená voči kondenzácii vlhkosti v konštrukcii. Teplota steny v kúte pri podlahe je 17,02°C.

zaklady domu

Nepúšťajte sa do stavby domu, pokiaľ si neprečítate toto:
10 najväčších chýb pri stavbe domu! 

10 najväčaích chýb pri stavbe domu

Z čoho staviame steny domu? »

Najvýhodnejšie ceny domov

Garantujeme vám
pevnú cenu  stavby 
bez navyšovania!

Chcete stavať rodinný dom?

Hľadáte pozemok?

Vyberáte projekt?

Neviete ako začať?
PORADÍME VÁM!

Zavolajte alebo napíšte a dohodnite si 30 minútovú
konzultáciu ZADARMO
s našim poradcom