TENTO
Nízkoenergetický dom
za cenu

65 000 EUR

Príklady Úsporných stavieb v „pasívnom“ štandarde

Úspornou, nízkoenergetickou alebo pasívnou stavbou nemusí byť len rodinný dom. So zameraním na nízku spotrebu energie na vykurovanie môžu byť takto postavené aj bytové domy, občianske stavby, administratívne budovy, školy, škôlky, penzióny, kancelárie či obchodné prevádzky.

Tvrdenie, že náklady na prevádzku dáme do nákladov alebo veď to zaplatia nájomníci nie je namieste. Viete si predstaviť ak by ste mali náklady o 50% a viac nižšie? O toľko viac by vám každý mesiac ostalo na nové investície a rozvoj firmy, alebo o toľko by bol väčší váš zisk, ktorý použijete pre svoju potrebu.

V zahraničí je veľa príkladov takýchto stavieb postavených v pasívnom štandarde

Najväčší Pasívny dom rezidenčného komplexu v Nemecku

Bytový komplex Sophienhof vo Frankfurte nad Mohanom bol v roku svojho dokončenia (2006) najväčším pasívnym domom - so 160 bytmi a podzemným parkoviskom s kapacitou 156 áut.Celý komplex sa skladá z piatich blokov na zastavanej ploche 10.500 m².
Každý z bytov má extrémne nízku spotrebu energie. Náklady jedného bytu s výmerou 100 m² dosahujú "iba 96 EUR ročne" (cena z roku 2006). Áno, dobré čítate, iba 96 EUR ročne alebo 8 EUR mesčne za vykurovanie a ohrev vody. Je to iba 10% z toho oproti tradičnému bytu. Byty majú vysokú úroveň vnútorného komfortu a skvelú kvalitu vzduchu.

Vysokohorská chata Monte Rosa 2883 m.n.m.

Nová horská chata s tvarom kryštálu Monte Rosa, je ukážkovým príkladom atraktívnej architektúry, modernej technológie výstavby s energeticko-ekologickým riešením. Deväťdesiat percent elektrickej a tepelnej spotreby zabezpečuje slnečná energia. Projekt modernej chaty je realizovaný vo výške 2883 m.n.m, v blízkosti ľadovcov vo švajčiarskych Alpách.
Kľúčom pri projektovaní 5 podlažnej budovy s pôdorysom nepravidelného osemuholníka bola jej poloha v extrémnych klimatických podmienkach. Cieľ bol ale jasný: chata musí byť sebestačná v spotrebe energie.
Extrémna poloha objektu si vyžiadala netradičný spôsob výstavby. Každý kubík betónu, každá doska a skrutka museli byť na stavenisko transportované helikoptérou. Chatu Monte Rosa postavili za 5 mesiacov.

Obytný komplex, bytové domy Mühlweg, Viedeň, Rakúsko

Na projekt pasívnych bytových domov mesto vypísalo architektonicko-urbanistickú súťaž. Niekoľkohektárový pozemok rozdelili na tri stavebné parcely – A, B, C. Vďaka tomu mohol na každej z nich vzniknúť originálny a pritom odlišný architektonický návrh.

V zóne A sa realizovalo 84 bytových jednotiek. Projektant vsadil na jednoduchý, ale účelný tvar čistých „kvádrov“ v kombinácii s jednou „kockou“. Z celkového počtu 4 domov sú 3 obytné, štvrtý je radový, 4 podlažný rodinný dom.

V zóne B je 98 bytových jednotiek v troch identických kvádroch. Výška stúpla na 5 nadzemných podlaží, pričom posledné je ukončené a doplnené rozľahlými terasami.

V zóne C vzniklo 70 bytových jednotiek. Dom má najjednoduchšiu figúru. Ide o voľne osadené 4 kvádrové kubusy. Mohutne pôsobiace konštrukcie balkónov, celé obložené drevom tvoria typický prvok fasády.

Rodinný dom VELUX 2020 - Home for Life

Experimentálna budova „Home for Life“ je postavená v Dánsku. Je výsledkom projektu pod vedením spoločnosti VELUX.
Pri návrhu konštrukcie bolo využitie denného svetla optimalizované pre zabezpečenie zdravého bývania a pohody obyvateľov a tiež na minimalizáciu potreby umelého osvetlenia počas celého dňa. Plocha okien predstavuje 40% podlažnej plochy (na rozdiel od klasických stavieb, kde dosahuje 20-25%). Okná sú umiestnené na každej strane fasády objektu a tiež na streche.Cieľom takého riešenia je presvetliť všetky miestnosti aj do hĺbky.
Dom je postavený tak, aby umožňoval v zime využívať tepelné zisky zo slnečného svetla. Pomocou špeciálne navrhnutého previsu strechy, ktorá v lete keď je dráha slnka vysoko tieni a v zime keď je dráha slnka nižšie umožňuje prienik slnečných lúčov do miestností. Rolety a žalúzie umiestnené na všetkých oknách umožňujú regulovať teplo získané zo slnečného žiarenia a v závislosti od ročného obdobia a umožňujú tak optimalizovať vnútornú teplotu. Okná sú riešené tak, aby sa predišlo prehrievaniu miestnosti a tiež tak, aby nedochádzalo k tieneniu vo vnútri miestností.
Vetranie domu je riešené tak, aby v každom ročnom období bol prísun optimálneho množstva čerstvého vzduchu. Vetranie je navrhnuté tak, aby umožňovalo individuálne vetranie v každej miestnosti. V zime vetranie je realizované nútenou výmenou vzduchu cez rekuperačnú jednotku.
Objekt je energeticky sebestačný, pretože energiu produkuje z obnoviteľných zdrojov a každoročne produkuje viac energie než sám spotrebuje.Na energetické zásobovanie sú využívané solárne články na výrobu elektriny a solárne kolektory v kombinácii s tepelnými čerpadlami na výrobu teplej vody a na vykurovanie.
Administratívna budova firmy BIOTOP, Weidling, Rakúsko (neďaleko Viedne)

Kancelárie a dielne firmy Biotop sú postavené ako pasívna stavba so zameraním na čo najnižšiu spotrebu energie na vykurovanie. Stavba bola realizovaná v auguste 2002 až marec 2003.

Zastavaná plocha kancelárii je 419 m², úžitková plocha dielní je 165 m². Pri realizácii použili izolácie z minerálnej vlny (20 cm steny, 30 cm strecha). V strede stavby navrhli nosnú betónovú akumulačnú stenu. Vysoko izolačné obvodové konštrukcie a zasklenia (U=0,7 W /m² K) zaručujú najnižšie straty tepla. Vzduch je privádzaný vetracím zariadením s rekuperáciou a zaručuje optimálnu kvalitu vnútornej klímy prostredia.

Materská škola, Deutsch Wagram, Rakúsko

zastavaná plocha: 817,89 m²
úžitková plocha: 736,72 m²
náplň stavby: 4 triedy, pohybová miestnosť a príslušenstvo
realizácia stavby: 2007-2009

Prízemná budova bez suterénu je otvorená na juh do záhrady, odkiaľ po celý deň prichádza slnečný svit. Týmto natočením budovy bol na severe pozemku vytvorený priestor pre zásobovanie, pre krytú úschovňu bicyklov a parkovacie miesta. Veľká vstupná hala slúži pre prístup do všetkých miestností. V nej sú umiestnené otvorené šatne, cez ktoré je prístup na terasu. Túto veľkú sálu zastrešuje svetlík, ktorý poskytuje prirodzené svetlo a umožňuje i vetranie.

Triedy pre deti sú umiestnené na južnej strane budovy. Miestnosť pre pohybové aktivity (v pokračovaní haly) je umiestnená na západnej strane. V severnej časti budovy sú všetky pomocné miestnosti (kuchyňa, kancelárie, technické vybavenie, kúpeľňa).

Strecha je vegetačná, aby spolu s novou výsadbou vytvorila po dokončení stavby približne rovnaké množstvo zelene, aké tu bolo predtým. Podlaha je izolovaná XPS, obvodové steny sú izolované minerálnou vlnou a pokryté obkladom z červeného smreku.

Administratívna budova – Natur & Lehm, Tattendorf, Rakúsko

zastavaná plocha: 259 m²
úžitková plocha: 360,7 m²
merná potreba tepla: 14,60 kWh/(m2a)
tepelná strata: 6,0 W/m2
test vzduchotesnosti: n50: 0,40/h
výstavba: 2002 - 2004
adresa: Oberwaltersdorferstr. 2c, Tattendorf, Niedeoesterreich

Budova slúži nielen ako sídlo spoločnosti firmy Natur&Lehm, ale aj ako výstavný priestor, seminárna miestnosť a výskumné stredisko. Dosahuje pasívny štandard a je vykurovaná teplovzdušne. Prípravu teplej vody zabezpečujú v prípade priaznivého počasia solárne kolektory.

Študentský internát, Molkereistrasse, Viedeň, Rakúsko

úžitková plocha: 6 338 m2
stavebné náklady: 1,230 €/m2
merná potreba tepla podľa PHPP: 12,2 kWh/(m2a)
tepelná strata podľa PHPP: 8,60 W/m2
vzduchotesnosť budovy: n50: 0,45 /h
U – hodnoty: obvodová stena 0,14 W/(m2K),
strecha: 0,11 W/(m2K), podlaha/strop pivnice: 0,15 W/(m2K)
okná: drevohliníkové- Uw vstavané 0,80 W/(m2K),
tepelno-izolačné trojité zasklenie: Ug 0,6 W/(m2K), g = 52%
konštrukcia: masívna
rok výstavby: 2005
obvodové steny: 18 cm železobetón a 26 cm (EPS-F)
strecha: extenzívne zatrávnená s tepelnou izoláciou 32 cm (EPS)
vetranie: malé vetracie zariadenie spoločné pre každé dve bytové bunky.
Čerstvý vzduch je privádzaný zo strechy a je ohrievaný teplom z cirkulujúcej vody v zemnom registri.
kúrenie a teplá voda: každý užívateľ má možnosť samostatne si nastaviť prijateľnú teplotu a intenzitu vetrania.

Tento nový internát pre študentov Viedenskej univerzity, postavený v pasívnom štandarde, ponúka ubytovanie pre 278 študentov z celého sveta v doteraz nepoznanom komforte. Ročne má možnosť vyskúšať si ho 1 000 obyvateľov vďaka prebiehajúcej výmene.

Energeticky pasívna budova minimalizuje ceny energií bez toho, aby ste sa vzdali nároku na komfort. Obyvatelia internátu pritom môžu samostatne a ľubovoľne vetrať a kúriť. Vďaka inteligentnej technológii, ktorá udržuje konštantnú temperovanú výmenu vzduchu, klesá spotreba energií na vykurovanie na desatinu oproti ostatným internátom. Zatuchnutý vzduch a problémy s plesňou sú už len minulosťou. Všetky tieto aspekty boli dostatočným dôvodom na spustenie novej vlny projektovania už len pasívnych budov.

Energy BASE - pasívna administratívna budova, Viedeň, Rakúsko

S energetickou efektivitou ENERGY base je spojené aj významné zníženie spotreby energie na vykurovanie, chladenie a osvetlenie, ktoré činia za rok 18.000 eur. V prípade kancelárskej budovy „bežnej“ konštrukcie, by tieto náklady boli 90.000 eur, čo predstavuje úsporu 72.000 eur za rok. Táto úspora sa prenesie na nájomníkov prostredníctvom prevádzkových nákladov. Plochy v ENERGY base sa budú prenajímať za bežných trhových cenových podmienok.

Energetická účinnosť 80% úspory energie na vykurovanie, chladenie, vetranie a osvetlenie a všetky pomocné energie vyrobené elektrinou v porovnaní so štandardnou budovou rovnakej veľkosti a tiež zníženie emisií CO2 o 200 ton za rok.

Štandard pasívneho domu s mernou potrebou tepla na vykurovanie podľa programu PHPP vo výške tesne cez 11 kWh/(m2a) a spotrebou energie na chladenie do 15 kWh/(m2a) je ENERGY base certifikovaným pasívnym domom.

Hore

Najvýhodnejšie ceny domov

Garantujeme vám
pevnú cenu  stavby 
bez navyšovania!

Chcete stavať rodinný dom?

Hľadáte pozemok?

Vyberáte projekt?

Neviete ako začať?
PORADÍME VÁM!

Zavolajte alebo napíšte a dohodnite si 30 minútovú
konzultáciu ZADARMO
s našim poradcom